fredag 5 december 2014

Vilka drivmedel ska vi ha i framtiden?

Oljan lär inte bli billigare då man är tvungen att borra allt djupare och på allt otillgängligare platser på vår jord för att få upp den. Dessutom är chansen troligen minimal att några fyndigheter ska hittas i Sverige. Även om så skulle ske så är fossila bränslen inte särskilt klimatsmart.

Etanol är ett substitut. Tyvärr tar etanolproduktion en hel del jordbruksmark i anspråk, jordbruksmark är en begränsad resurs på vår jord och den höjda efterfrågan på sockerrör, majs m.m. till etanolproduktion pressar upp livsmedelspriserna. Något som framförallt drabbar de allra fattigaste på vår jord. Redan 2011 ville FAO att USA slutade använda majs till etanolproduktion för att hindra en framtida matkris.

El är i många fall en relativt ren energi-källa och i Sverige har vi många möjligheter att producera den. El är på många sätt ett bra alternativ och vi är ej heller beroende av import för att få fram drivmedel till fordon som drivs med el. Tyvärr lämnar tekniken fortfarande en hel del att önska vad det gäller effektivitet och räckvidd, men visst ska möjligheten användas där det passar.

Kvar har vi också biogas. En produkt som fås genom att använda organiska restprodukter så som matavfall, spannmålsrens m.m. och som vi har alla förutsättningar att tillverka inom Sverige.

Sverige behöver öka sin självförsörjning vad det gäller energi och drivmedel. Det är vare sig ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att förlita sig på import i detta avseende. Både el och biogas har sin roll att spela i framtiden. Både dessa liksom andra alternativ så som utvecklandet av talldiesel har vi förutsättningar för att producera själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar