måndag 25 april 2016

Landsbygden ska inte betala

Läsvärt debattinlägg från några företrädare för Landsbygdspartiet:

"Svensk betes- och åkermark försvinner i rasande takt och det gynnar varken biologisk mångfald eller någon människa i landet. Likaså är det mycket bekymmersamt för många av landets småorter och landsbygdsskolor. De gröna näringarna skulle kunna bidra med många fler arbetstillfällen och en mer levande landsbygd än vad som är fallet i dag."

Läs hela debattinlägget här!

fredag 15 april 2016

Ny partiordförande i Landsbygdspartiet oberoende

Årsmöte har hållits i Landsbygdspartiet oberoende och i samband med det fick partiet även en ny partiordförande.

En rad andra ställningstaganden gjordes också då propositioner och motioner behandlades. Begränsade välfärdsvinster, fler poliser och slopad överklaganderätt vid beslut om vargjakt var några.