söndag 25 oktober 2015

Lärare lämnar yrket

Enligt SCB så har i genomsnitt ca 4000 lärare bytt yrke årligen 2009-2013. Samtidigt väntas stora pensionsavgångar och intresset för att söka till lärarutbildningen är lågt. Enbart ca 8000 utbildas per år.

Samtidigt har regeringen gjort något utspel om att försöka få forskare att via ett snabbspår utbilda sig till lärare mot 25.000 kr i månaden i utbildningsbidrag.

Vad hjälper det när så många som kommer ut i yrket sedan ändå byter yrkesbana eftersom arbetssituationen inte är hållbar? Det måste ju till åtgärder som gör att situationen förbättras drastiskt om vi ska få en långsiktigt bättre skola. Inte att några få ska få ett utbildningsbidrag för att läsa till ett yrke som de med stor statistiskt sannolikhet snart ändå kommer lämna.lördag 10 oktober 2015

Ohållbar situation enligt fd statsminister

Nu går även f.d. statsmininster Göran Person ut i tidningen Land och kommenterar det ohållbara i landsbygdens situation. Flera punkter som nämns känns igen från Landsbygdspartiet oberoende. Äntligen någon mer som fått insikt i hur snett det är.

Exempel nedan:

"Skattesystemet
– Väldigt stora delar av landsbygden har en kommunalskatt som är alldeles för hög i relation till vad invånarna får för service. Det kan gälla skola, kollektivtrafik och annan service. Samtidigt får andra en fantastisk service till en lägre kommunskatt. Det är inte hållbart och man borde göra om hela systemet för att få det mer rättvist."

Vi har idag ett väldigt skevt skattesystem där skatteuttaget är mycket större för landsbygdens del medan subventionerna och samhällsservicen mest kommer storstäderna till del. Det här är i längden ohållbart.

"Jordbrukets överlevnad
– När gårdar läggs ned kommer markerna till slut att växa igen. Jag möter personer i dag som tror att vi kan en levande landsbygd utan jord- och skogsbruk. Det är fruktansvärt naivt. Det som gör landsbygden attraktiv är ju kulturmarkerna, det är ingen som kommer att vilja vistas i en landsbygd som har växt igen."
Kulturbygd, inte bara urskog, hör till en levande landsbygd. Borde inte vara konstigt, men för många är det det.

"Mindre självförsörjning 
– Vi lever i en tid med ökad sårbarhet genom militära konflikter, terrorangrepp, smittsamma sjukdomar, handelskonflikter och finansiella kriser. Det riskerar att störa vår grundläggande livsmedelsförsörjning och vi har gått för långt i Sverige med att släppa ned vår självförsörjningsgrad. I en händelse då landets tvingas stänga importen av någon anledning, är vi ganska nakna."

Vi har gått alldeles för lågt. 45-50% självförsörjningsgrad som det är i dag är en katastrof. Om inte annat lär det bli det den dagen det krisar ordentligt ute i vår redan oroliga värld.