onsdag 10 december 2014

Osäker omvärld

Världen är i och för sig aldrig säker, men stundtals känns den osäkrare än vanligt.

Det känns inte mer tryggt av att veta att självförsörjningsgraden är synnerligen låg, att beredskapslager är avvecklade och allt i princip är beroende av just-in-time leveranser.

Enligt ett uttalande av Civilförsvarsförbundets ordförande förra året så har inget annat land haft en så kraftigt sjunkande självförsörjningsgrad som Sverige de senaste åren.

Skulle en större kris bryta ut så att handelsvägar blockeras och import av livsmedel omöjliggörs eller försvåras så dröjer det inte länge förrän hyllorna gapar tomma.
Jordbrukspolitik ligger ju nu mycket på EU nivå och förespråkare för det brukar mena på att inom EU råder solidaritetsprincipen. Inom EU kan man hjälpas åt. Vi i Sverige skulle då kunna fortsätta importera drygt hälften av vårt livsmedelsbehov, så som vi gör nu.

Det låter som önsketänkande.

Beredskapslager är avvecklade i hela EU och vad hjälper det att det eventuellt finns livsmedel  att tillgå i andra delar av EU om transporterna vid en större kris av en eller annan anledning inte kan fungera som vanligt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar