måndag 8 december 2014

EU och medlemsavgiften

Samarbete mellan länder är bra och också en nödvändighet för att skapa utveckling. Europas länder har mycket gemensamt, men också olikheter. Inte minst vad det gäller förutsättningar för livsmedelsproduktion beroende på geografiska- och klimatfaktorer. Här i Sverige har vi t.ex. ett kallare klimat och en kortare växtsäsong än längre söderut. Vårt avlånga land gör även avstånden stora ibland, vilket fördyrar.

Inom ramen för EU kan många viktiga frågor avhandlas, men EU av idag har vuxit till en gigantiskt stor byråkratisk koloss som kostar mycket pengar. Förutom byråkratin kan man också ifrågasätta många av de transfereringar som görs mellan medlemsländerna.
Sverige betalar idag mer pengar än vad man får tillbaka. Starka strömningar inom EU verkar också vilja driva EU i en än mer federalistisk riktning vilket skulle leda till att än mer pengar skulle samlas in och fördelas av EU.

2015 ska Sverige betala in 40,1 miljarder kr till EU.

Det är ungefär lika mycket som svenska staten lägger på pensioner. Närmare bestämt budgetposten "Ekonomisk trygghet vid ålderdom" där utgifter från allt som garantipension, bostadstillägg till pensionärer, äldreförsörjningsstöd till änkepension m.m. ingår.

Sverige får av EU tillbaka 10,3 miljarder kr.

Det ger ett underskott på - 29,8 miljarder kr!

Vart går då Sveriges medlemskapsavgift till EU?

Merparten går till olika former av jordbruksstöd till andra EU-länder. Länder med längre växtsäsonger och lägre krav på djurhållning än vad Sverige har.

Är det egentligen meningen att så mycket skattepengar ska gå till att stödja jordbruket i övriga EU? Borde inte de kunna användas till någonting bättre här?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar