söndag 7 december 2014

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet i vissa kommuner och landsting för helt vanliga invånare att få lämna in förslag till fullmäktige. Genom medborgarförslag ges man en möjlighet att aktivt påverka den beslutande församlingen utan man för den delen är politiker.

Möjligheten infördes 2002 och det är kommunerna och landstingen själva som avgör om de vill ge sina invånare denna möjlighet. De flesta gör det, men inte alla. Man måste vara folkbokförd inom kommunen/landstinget för att ha rätt till att skicka in ett medborgarförslag, men man måste inte vara myndig. Även barn och ungdomar kan alltså använda sig av medborgarförslag.

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och innehålla någon form av konkret förslag samt vara underskriven. Förslaget blir sedan offentlig handling. Enligt kommunallagen ska medborgarförslag behandlas inom ett år.

Det är inte svårt att skriva ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan se ut som nedan:

Från:

Kalle Karlsson
Stavgatan 11
Landsortsbyn
kalle.johansson@mejla.hit
Tel.nr.  12345678

Förslag:

Jag föreslår att Västra torget ändrar namn till Per Persson torget.

Motivering:

Per Persson förtjänar att föräras och bli för evigt ihågkommen i kommunen då han gjorde byn känd på riksplanet via sin seger i Vasa-loppet.

Underskrift:

Kalle Karlsson

Medborgarförslag ska dock inte användas i onödan då det finns kommuner som haft denna möjlighet men sedan tagit bort det då det missbrukats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar