söndag 21 december 2014

Vi vill se

Inläggen här är ett uttryck för personliga åsikter och inte nödvändigtvis punkter som finns stadgade i något partiprogram,vare sig lokalt regionalt eller på riksnivå.

Samhällsservice bibehålls i hela Sverige och att man på rättvisa villkor kan bo, leva och arbeta på landsbygden
Mer resurser till polisen
Höj milersättningen
Med den mörka årstiden ökar inbrottenEU-medlemskapet omförhandlas
EU och medlemskapsavgiftenSjälvförsörjningsgraden och användandet av lokalt producerade livsmedel ökar
Osäker omvärld
Vilka drivmedel ska vi ha i framtiden


Hela Sverige ska kunna försvaras
Vad behöver försvaret?
Ökning av försvarsanslagen och återinförd värnpliktDemokratin och möjligheter att påverka utvecklas
Ge 16-åringar rösträtt i kommunalvalen
Låt ungdomarna bestämma


Skattereformer
Mineralersättningen
Avskaffa ränteavdragetInga kommentarer:

Skicka en kommentar