söndag 21 december 2014

Höj milersättningenLandsbygden har inte tillgång till all den kollektivtrafik som finns i och kring tätorter. Därtill är kollektivtrafiken kraftigt subventionerad medan t.ex. biltransporter är kraftigt beskattat. En bil är ofta en nödvändighet för att kunna bo och arbeta på landet.  Detta förhållande ger inte rättvisa och jämlika villkor, tvärt om. Det blir väldigt skeva.

Milersättningen har inte höjts sedan 2008. En höjd milersättning skulle kompensera inte bara för ökade kostnader utan signalerar också att arbete lönar sig, samt gör det ekonomiskt mer attraktivt att söka arbete även på längre avstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar