fredag 5 december 2014

Sverige, EU och frihandelsavtalet TTIP med USA

En insändare från Landsbygdspartiet Oberoende publicerades för ett tag sedan. Det handlar om frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP).

"Under ett par månader innan valet, talade de flesta etablerade partierna sig varma för landsbygden. Det fanns ingen gräns i hur man älskade just den landsbygd som man varit med om att montera ned sedan 60-talet.

Nu är det upp till bevis.

Just nu pågår förhandlingar kring ett frihandelsavtal mellan EU och USA (TTIP). Frihandel är i grunden bra, men inte om den sker på olika villkor.
Om vi ser till de bitar i avtalet som rör lantbruket, är det av yttersta vikt att se till att det inte tummas på Sveriges goda djurhållning.

I USA används antibiotika i förebyggande syfte, alltså för att djuret inte ska insjukna. 80 procent av den antibiotika som används i landet går till tamdjursuppfödning! Antibiotikan behöver inte skrivas ut av veterinär, utan kan införskaffas fritt.

I Sverige är siffran 16 procent och ges bara till sjuka djur samt förskrivs av veterinär. I USA tillåts tillväxthormoner och beta-agonister som ska främja en snabb tillväxt. Uppfödarna kan använda detta och liknande medel för att få fram djur med en högre kötthalt och lägre fetthalt. Beta-agonister används som tillväxtbefrämjande medel i foder i många länder utanför EU, till nötkreatur, grisar och kalkoner. I Sverige och övriga EU-länder är dessa medel inte tillåtna.

Vi har följt MRSA-skandalerna från vårt grannland Danmark. Människor har till och med avlidit i sviterna av infektioner. Multiresistenta bakterier som är ytterst svårbehandlade med antibiotika, vill vi ta den risken?

Vill vi översvämmas av billigt amerikanskt nöttkött, på bekostnad av svenskt djurhållning? Bra och etisk djurhållning måste få kosta lite mer. Många lantbrukare har det redan svårt i sin verksamhet.
Samma gäller kycklinguppfödning i USA. Istället för att se till att förhindra salmonella i djurbesättningarna, doppas slaktkropparna i klorbad innan fortsatt hantering, i hopp om att få bort salmonellabakterier. Det är så fjärran från vår syn på djurhållning man bara kan komma.

Landsbygdspartiet oberoende kräver att våra förhandlare inför TTIP-avtalet tar upp undantag som skyddar och upprätthåller vår goda djurhållning."