fredag 23 januari 2015

Ökad försörjningssäkerhet

Bloggaren Cornucopia är helt rätt ute i sina tankar kring hur man kan öka försörjningssäkerheten: Totalförsvaret som genväg runt EU:s jordbrukspolitik

Det är naivt att tro att det skulle gå att importera all mat vid en större kris. En större kris innebär  troligen att även resten av EU länderna är hårt ansträngda och solidaritetsprincipen vad det gäller livsmedelsförsörjning kan då vara ifrågasatt.

En större kris kan innebära att transportvägarna blockeras eller handel omöjliggörs p.g.a. andra faktorer. Ett land som inte har mat nog till att föda till sina invånare påverkas lätt av yttre påtryckningar samt kan lättare drabbas av inre turbulens och oroligheter.

Både beredskapslager som stöd för ökad självförsörjning och försörjningssäkerhet ligger i linje med Landsbygdspartiet Oberoendes tankar. Det bidrar dessutom till en levande landsbygd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar