söndag 8 februari 2015

Stolt över ett kvalitets- och miljömedvetet lantbruk

En tänkvärd insändare!

"En inspektion har nyligen genomförts och lantbrukare vid kusten i bl.a. Kalmar län har fått beröm för att vara bra på att följa miljölagarna. En liknande undersökning gjordes redan för sju år sedan med liknande goda resultat. 

Vi i Landsbygdspartiet Oberoende är stolta över det mycket kvalitets- och miljömedvetna lantbruk som vi har i Kalmar län, liksom i hela Sverige. Svenskt lantbruk saknar i många fall motstycke i en internationell jämförelse. För oss är det därför en självklarhet att lokalt producerade livsmedel bör väljas till t.ex. skolor och ålderdomshem. För oss är det en självklarhet att jordbruksnäringen bör premieras mer genom att t.ex. se över kostnader för en del tillsynsavgifter. För höga tillsynsavgifter verkar fördyrande på svensk livsmedelsproduktion och skapar ojämlika konkurrensvillkor. För oss utgör det en självklarhet att en levande landsbygd är en grundförutsättning för att hela Kalmar län, liksom Sverige, ska kunna leva."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar