måndag 12 januari 2015

Orättvis skatt på vindkraft

En insändare från Landsbygdspartiet Oberoende som publicerades för ett tag sedan. Det handlar om det orättvisa skattessystemet som missgynnar kommunerna runt om i Sverige.

"Vi har länge funderat över varför landsbygden, som har alla naturtillgångar, avfolkas medan storstäderna växer så det knakar. Svaret ligger i det orättvisa skattesystemet, där kapital hela tiden överförs från landsbygden till städerna. Att sätta sig in i detta är svårt för en lekman, men vi skall ändå försöka, med nedanstående exempel.


Ett kraftbolag bygger 18 vindkraftverk någonstans i Norrtälje kommun, som årligen skall producera 140 000 000 kWh per år. Om varje kWh får ett värde av 1 krona per kWh, så produceras el till ett marknadsvärde av 140 miljoner kronor. Räknar man baklänges så utgör momsen 20 procent, det vill säga 28 miljoner kronor till staten.

Energiskatten är 29 öre per kWh, det vill säga 40,6 miljoner till staten. Fastighetsskatten anges till cirka 9 öre per kWh, vilket ger 12,6 miljoner. Nog borde kommunen få dessa pengar eftersom fastigheterna ligger här?

Nej då, fastighetsskatt för industrifastigheter är en statlig skatt. Sedan får vi väl tro att kraftverken går med vinst. Bolagsskatt är också statlig. Så till staten ska det årligen betalas in cirka 80 miljoner för el som produceras inom kommunen. Sedan skall kraftbolaget leverera vinst till sitt moderbolag, som kanske inte ens är svenskt.

Vad skulle då Norrtälje kommun få ut av det hela? Svaret är ingenting. Inte en enda anställd inom kommunen lär vara stationerad på verken och genom sin kommunalskatt gynna kommunen. Möjligtvis kan någon lokal entreprenör få lite jobb under byggtiden.

Inte heller lokalbefolkningen tjänar något. Friluftsliv, jakt, turism och lokala näringar försämras. Någon vinst för kommunens invånare finns således inte.

Visst behöver Sverige elektricitet. Valet står i slutändan mellan lägre standard eller att stå ut med inskränkningar. Men när nu inte kommunen får något tillbaka av de intäkter som genereras, så kan man ju också fundera över om satsningen var bra eller dålig för kommunen och dess invånare. Om inte, så är svaret enkelt. Då måste det finnas andra platser som exempelvis i havet, där kraftbolaget kan göra sina satsningar.

Vart tog då pengarna till staten vägen? Jo, till statlig förvaltning och administration i storstäderna. Där betalas väl tilltagna löner, som i sin tur genererar hög kommunal skatteintäkt där. De anställda bor i fina villor som alstrar fastighetsskatt.

All skatt på bostäder är kommunal. Men för industrier, som normalt finns i småorterna, är skatten statlig. Resultatet blir låga löner på landsbygden och samtidigt den högsta kommunalskatten.
Vilka har dåligt utbyggd kollektivtrafik och behöver bilen? Jo landsbygden! Så all fordonsskatt, all moms och all särskild drivmedelsskatt är statlig, för att än mer kunna föra över pengar till storstädernas utbyggnad.

Någon myntade uttrycket nationell kolonialism. Det vill säga, hade Sverige på detta sätt exploaterat och sugit ut ett land i Afrika så hade det blivit protester. Men när man gör det inom landet så är det okej. Detta väl utstuderade och orättvisa system vill vi Landsbygdspartiet oberoende ändra på."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar