måndag 19 januari 2015

Skygglappar på

34 av 44 remissinstanser, inkl. lärarfacken, Skolinspektion och Skolverket, anser att införandet av betyg från åk 4 är en dålig ide och dåligt utnyttjande av resurser. Moderaterna verkar tydligen ha skygglappar på då de ändå propsar på om detta.

Betyg fr.o.m. åk 4 betyder inte att det blir lättare att hitta de som behöver särskilt stöd. Det det gör är att tid och resurser går åt att implementera ännu ett betyg med dess kriterier. Visst kan det låta populistiskt riktigt att införa ännu fler betyg, men det är ju inte bristen på betyg som är något större problem i skolan. Det är att få resurser och förutsättningar för att bedriva det pedagogiska (samt även det sociala) arbetet.

Reform på reform har genomdrivits av Alliansen. Ibland har de t.o.m. gått emot varandra. Varenda en av dem har tagit tid och resurser i anspråk. Istället för att lärare kunnat sätta sig ned och diskutera hur man utvecklar undervisningen, utbyter erfarenheter om hur man bäst ger stöd till olika elever, så har massvis av tid gått till reform-implementeringar. Visst ska skolan också ändras över tid och följa med samhällsutvecklingen. Dock måste det finnas något större sammanhang, en helhet, en röd tråd i det hela. Framförallt en vetenskaplig förankring. Inte bara ideologi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar