tisdag 31 mars 2015

Ökning av försvarsanslagen och återinförd värnpliktLandsbygdspartiet Oberoende höll nyligen sitt årsmöte och tog i och med det ställning i en rad frågor. En av dem var försvaret. Insändaren nedan ger uttryck för partiets ställningstagande i försvarsfrågan:

"Alla de fri- och rättigheter som vi kan räkna med i Sverige är ingenting värda om vi inte kan skydda dem. Det finns väldigt många viktiga frågor att diskutera i vårt samhälle, men en grundbult för att vi som verkar i samhället ens ska kunna ha möjligheten att ta ställning till dem är försvaret. Sveriges försvar är till för dig och mig, för oss. Försvaret ska säkerställa att vi ska kunna välja vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Försvaret ska skydda oss inte bara från rena militära anfall utan också från yttre militära påtryckningar och maktdemonstrationer som syftar till att försöka påverka oss och vad vi i Sverige ska göra. Det är därför av yttersta vikt att vi har ett försvar som klarar av uppgiften.Landsbygdspartiet Oberoende har nu i dagarna på det senaste årsmötet tagit ställning i försvarsfrågan. Den nedmontering av försvaret som skett genom de etablerade partiernas försorg allt sedan 80-talet har varit direkt skadlig för Sverige. Den har varit präglad av kortsiktighet och önsketänkande istället för realistiska överväganden. Den har liknat den naiva politik som fördes med nedrustningar efter första världskriget då beslutande politiker var rörande överens om att det aldrig mer kunde bli krig.Det är Landsbygdspartiet Oberoende avsikt att verka för ett kraftigt ökat försvar med betydande ökningar av försvarsanslaget. En dryg tredubbling av försvarsanslagen kommer enligt våra beräkningar behövas om vi med någon trovärdig ska kunna återupprätta en försvarsförmåga som klarar av att försvara hela landet, inte bara Mälardalen i en vecka.Värnpliktssystemet behöver dessutom återinföras och därtill behöver beredskapslager för bl.a livs- och drivmedel återinföras. Hemvärnet liksom den civila beredskapen behöver stärkas.Landsbygdspartiet Oberoende är i nuläget ett litet parti i vardande men vi kommer driva denna linje så hårt vi bara kan för vi tycker att Sverige är värt att försvara, hela Sverige."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar