måndag 2 mars 2015

Låt hela Åre kommun leva

I Hallen, Åre kommun, hotas högstadieskolan av nedläggning. Istället ska det sparas pengar genom att bussa elever till en skola som redan är trång.

I Hallen lyfter föräldrar en rad nackdelar varav långa restider bara är en. Även personalen i Hallen har farhågor. En del argument från politikernas sida besvarar man med en saklig lösning. "Att kommunen anser att tre språkval ska erbjudas är en felaktig prioritering för en glesbygd. Ändrade riktlinjer från staten ger utrymme att arrangera språk via distans och därmed ingen skillnad mellan en stor eller liten skola".

I föreslagen mottagande skola höjs även där kritiska röster från föräldrar "Inga fler elever i en redan trång skola" och från personal "Svårt att servera fler i elevfiket. Lokalbrist. Större klasser mindre lärartähet?".

Helt klart så har beslutande politiker i Åre inget glesbygdsperspektiv. Allt ska tydligen istället centraliseras och beslut tas i strid med uppfattningarnas hos dem det berör.

För er som står på barrikaderna i Hallen. Stå på er. Låt HELA Åre kommun leva!Källa: Åre kommun Sammanträdesprotokoll Dnr BUN.2014.52

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar