torsdag 19 februari 2015

Svenska försvaret måste restaureras


Nedan följer en nyligen publicerad insändare med många poänger från Landsbygdspartiet Oberoende gällande det svenska försvaret.

"Nu är det snart ett år sedan Landsbygdspartiet oberoende, i en artikel, pekade på vikten av att öka landets förmåga till självförsörjning av livsmedel. I den artikeln drog vi (Magnus Malmsten och Claes Littorin) paralleller till läget i Ukraina.

Nu ett år senare kan vi konstatera att inget har hänt i frågan. Knappt ett endaste litet politiskt initiativ i frågan har lyfts. Däremot har en hel del enskilda initiativ att stötta våra bönder startats. Bredvid står våra politiska partier och applåderar dessa initiativ. Men i övrigt är det tyst som i graven. Läget i Ukraina är ännu värre nu, än då. Sanktioner från EU, mot vår aggressive granne, tycks inte hjälpa.

Nato har börjat röra på sig i den ukrainska frågan. Vem vet hur detta kommer att sluta? I värsta fall nalkas ett storkrig, med allt vad det innebär av umbäranden, blockader och stängda gränser.
Vad sysselsätter då våra politiker på riksnivå, under tiden vi möjligen närmar oss en katastrof? Ja, inte är det då frågor av karaktären livsmedelsförsörjning och hur landet skall försvaras. I huvudsak har politiken, fram till nu, präglats av hur landet skall styras under innevarande mandatperiod.


Jo, försvaret av landet har diskuterats. Anslagen skall ökas med cirka tre miljarder årligen. Tre miljarder räcker till ungefär tre Jas Gripen.

I dag är försvarsanslaget 1,2 procent av BNP, 41 miljarder. Enligt landets överbefälhavare klarar vi att försvara Mälardalen (läs Stockholm) mellan 1–2 veckor. Alltså, 41 miljarder som i princip är bortkastade, eftersom det inte räcker till för att lösa uppgiften att försvara Sverige.


Om Sverige i framtiden fortfarande skall vara militärt alliansfritt behövs ett försvar med en tillräckligt hög tröskeleffekt för att en eventuell angripare skall tänka sig för ordentligt, innan en sådan plan sätts i verket. Försvaret av landet behöver restaureras till de nivåer som rådde i början av 1980-talet. Beredskapslager av livsmedel behöver också återinföras.

När det gäller drivmedel är det nästan lika illa. Vi har genom en internationell överenskommelse åtagit oss att hålla ett beredskapslager av drivmedel.


IEA:s (Internationella Energirådet) medlemsländer är skyldiga att upprätthålla totala oljelagersnivåer som motsvarar minst 90 dagar av föregående års nettoimport. Sverige är medlem. Denna överenskommelse kom till stånd 1974, efter en oljekris året innan. Kommer det fungera att transportera drivmedel mellan medlemmarna i händelse av ofred?

Inget försvar eller befolkning kan prestera utan mat, inget motordrivet fungerar utan drivmedel. Lantbruket kommer att behöva drivmedel för att upprätthålla vår redan låga självförsörjningsgrad (mindre än 50 procent) och förhoppningsvis öka den i händelse av kris. Lantbruket behöver troligen personalstöd, till exempel från Blå Stjärnan, vid en krissituation. En stor yta igenväxt åkerareal måste då åter tas i bruk. Sverige har för tillfället cirka 570 000 hektar nedlagd jordbruksmark. Om nedläggningstakten fortsätter som nu, kommer ytterligare 260 000 hektar att vara nedlagda inom 40 år.

Landsbygdspartiet oberoende anser att hela landet skall leva, samt att hela landet skall kunna försvaras."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar