måndag 25 april 2016

Landsbygden ska inte betala

Läsvärt debattinlägg från några företrädare för Landsbygdspartiet:

"Svensk betes- och åkermark försvinner i rasande takt och det gynnar varken biologisk mångfald eller någon människa i landet. Likaså är det mycket bekymmersamt för många av landets småorter och landsbygdsskolor. De gröna näringarna skulle kunna bidra med många fler arbetstillfällen och en mer levande landsbygd än vad som är fallet i dag."

Läs hela debattinlägget här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar